تبلیغات
دوستانه - دیگه تموم شد
یکشنبه 30 مرداد 1384

دیگه تموم شد

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

بهش گفتم: نمی شه

بهم گفتش: که چرا؟

بهش گفتم: رسیدن سخت شده حالا

بهم گفتش: که چرا؟

بهش گفتم: رسیده جون به لب جانا

بهم گفتش: که چرا؟

بهش گفتم: نپرس از من تو حالا

بهم گفتش: که چرا؟

بهش گفتم: که اینجا سرد سرد است

                                     دل ما پر ز درد است

بهم گفت: که چرا درد و چرا سرما؟

بهش گفتم: نداری تو خبر از ما ؟

بهم گفت: خبر کردن   ،  خبر دادن 

بهش گفتم: چه ها گفتن؟

بهم گفت: که از درد و که از سرما

بهش گفتم: نپرس ازما نپرس از ما

بهش گفتم: همینه درد این دلها

بهم گفت: نمی باشم تک و تنها که با دلها

                                                که با جانها

بهش گفتم: نباشی با دل من تو همین حالا

                                               همین حالا

بهم گفت: که این درد دل و جانها

بهش گفتم: بیا از هم گذر باشیم

                                      نشان بی ثمر باشیم

بهم گفت: پس تو رفتی باز

                                    نبودی هم دل و هم ساز

بهش گفتم: که شاید این همین باشد

                                   سزاوار و غمین باشد

که در دل چون رهی باشد

                                  دلم با دیگری باشد

که شاید این همین باشد

                                 که من باشم ثمین باشد

ولی با تو نبودم من

                                برو ولکن خرابم من

ندارم من ندارم من

                               نباشم من نباشم من

که بودن بی ثمر خشنود

                              ندارد بهره و هیچ سود