تبلیغات
دوستانه - درد و دل با خدا
چهارشنبه 13 مهر 1384

درد و دل با خدا

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

 

 

چرا دنیا به دنبال تلافی ست

                         چرا من با من و تو بی خیالی ست

مگر دنیا نشان عاشقان نیست

                          چرا عاشق در این دنیا کسی نیست

خدایا تو مگر معشوق نبودی

                          چرا در عاشقانت رمقی نیست

خدایا این دل و این پرواز عشق است

                           که هیچگاه از من و تو خبری نیست

به هر که گفته ام عاشق شو ای دل

                           همه گفتن در این ره ثمری نیست

چرا یارب هم نالان و پیرند

                           چرا در راه تو هیچ سفری نیست

به یاران گفته ام با من نه من، تو

                            ولی بی یار بودن فرجی نیست

خدایا دانم از آن که تو باشی

                            برایت گر که عاشق هم نباشد اثری نیست

خدایا پس چرا با من چنین است

                             که در راه تو بودم ، مددی نیست

خدایا هر چه کردم هر چه گفتم

                             توبه کردم ، توبه کردم ، بخششی نیست؟

چرا هر شب که با تو ناله کردم

                              جوابی تو ندادی خبری نیست

ولی باز هم بگویم ای که با من

                              همه روز و همه شب همرهی نیست

خدایا در نهایت در دل من

                              کلام ماندگاری جز "علی" نیست