تبلیغات
دوستانه - مناجات
شنبه 7 آبان 1384

مناجات

   نوشته شده توسط: ۰۰۱    نوع مطلب :

پیوسته دلم در التهاب است ... نمی دانم تا كجا ... تا به كی .... این جسم خسته باید چنین شیدا باشد ... مجنون بی لیلا ... لیلای بی مجنون ! ...نمی دانم روح من در كدام دیار ... در آغوش كدام خنده بی پایان ... در كدام سرزمین آرام خواهد گرفت ؟ نمی دانم سرگردانی روح من به برزخی طولانی شبیه است كه مرا با افسون مرگ هماغوش كرده است .... خدای من چنین واله ... چنین پریشان .... اسیر چیستم من ؟ بارها و بارها طعم لذتهای مبتذل روزمره را مزمزه می كنم ... قدم زدن در یك خیابان شلوغ .... درازكشیدن آرام و چشم دوختن به پنجره .... هیجان یك شهربازی ... نه هیچ كدام روح مرا به آرامش نرسانید ! ... خدایا اكنون با قلبی بی طپش سراسر بندگی به سویت می آیم ... روح من آماده تازیانه تست ... یا مهر .. یا تازیانه ! روزهای تاریكی را پاین ببخش و روح سرگردان مرا در هبوط حیرتت رها مکن.....!