تبلیغات
دوستانه - عشق
شنبه 26 آذر 1384

عشق

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

عشق ایستادن زیر باران

                                  و

                                        خیس شدن با هم نیست

عشق آن است

                  که

                       یکی

                            برای دیگری چتری شود

                                                      و

                              او هیچ وقت نداند که چرا خیس نشد

                                

                                                  فرهاد پردیس