تبلیغات
دوستانه - سلام سلام صد تا سلام
یکشنبه 7 اسفند 1384

سلام سلام صد تا سلام

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :دوستانه ،

سیا حتی بود باور نکردنی

                                 روزگاری بود بیاد ماندنی

دنیا هم چه بازی هایی دارد

                           دوستان با ما

                                         بی مهری پیشه کرده اند

                                                                             و

                                                                               من هنوزم تنهایم

           شیرین هم رفته است

                                          با خسرو.....

     شیرین دگر جواب نامه هایم را نمی دهد

                                                             نمی خواهد ........

                                                      و

                                                           من هنوزم تنهایم.........