تبلیغات
دوستانه
پنجشنبه 10 فروردین 1385

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :دوستانه ،

   

 

من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم

              پر دوست

  كنج هر دیوارش دوستانم بنشینند

 آرام گل بگو گل بشنو

هر كسی میخواهد وارد خانه پر مهر و صفامان گردد

 شرط وارد گشتن شستشوی دلهاست

 شرط آن داشتن یك دل بی رنگ و ریاست

 بر درش برگ گلی میكوبم

و به یادش با قلم سبز بهار مینویسم

ای دوست خانه دوستی ما اینجاست

 تا كه سهراب نپرسد دیگر خانه دوست كجاست

           عیـــــــــــــــــدتان مبـــــــــــــــــارک