تبلیغات
دوستانه
شنبه 23 اردیبهشت 1385

   نوشته شده توسط: ۰۰۱    نوع مطلب :

من لیلی تو دیوانه                          عشق ما را بر افخوانده

یار کنم دیوانه                                تا نشوم بیگانه