تبلیغات
دوستانه - مرد عاشق
شنبه 8 مرداد 1384

مرد عاشق

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

«مرد باید

          که مرد باشد

                           آتشفشان درد

                                            اما سرد

                                                   اکنون ز گریه لبریزم

                                                                             نمی بارم»

                                                                                          افشین

نمی دانم چرا عاشق چنین شد

                                 به دنبال دلی بود و غمین شد

که نامردان چنین کردند با او

                                    نبودند همدل و همرنگ با او

به دنیا نامه ای دادم نوشتند

                               که عشق را در پی دیوار کشتند

نمی دانم سراسر نامه دادم

                               نوشتم من ز عشقت جان بدادم

به من گفتند یادآرم قسمها       

                             که آن فریاد و بی داد ٬ دم به دم ها

بگفتم که عشق من چنون است

                        که عاشق پیشگی فریاد خون است

بگفتند و شنیدم من دمادم

                                   که اصلا عاشقت نیستم من

برو فکری بکن عاشق تو ای شیر

                            که جنگل جای شیر و غرّش شیر

بگفتم عاشقانه با دلی پُر

                       که از عشق بوده ٬ عاشق با دلی کُر

نمی دانم چرا رسوای شهرم

                              که از عشق و نشانش بی بهرم

به معشوق گفته ام عشقت چنین است

                            که ما آواره ایم دردم همین است