تبلیغات
دوستانه - خدا جون کجایی ؟
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385

خدا جون کجایی ؟

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

سرم پایین بود راز و نیاز می کردم

دعا می خوندم

سرمو بالا اوردم

 دیدم انگار صدام از سقف اتاقم بیرون نمی ره

اومدم توی بالکن

دیدم اونجام صدام بالا نمی ره

اومدم توی اتاق

 خیلی دلم گرفته بود

گریم گرفت

داشتم دعا می خوندم

 حسابی گریه کردم

دیدم خدا توی وجودمه توی قلبمه

خدا رو باید توی قلبم پیدا کنم