تبلیغات
دوستانه - فرهاد کوه کن
یکشنبه 9 مرداد 1384

فرهاد کوه کن

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

همه هستند به فکر خود

                              ندارند باور، که فرهاد هم دل دارد

همه فریاد می زنند آخر

                              ولی نمی دانند، که فرهاد هم دل دارد

همه گفتند به او بیچاره

                              ولی بی خبر، که فرهاد هم دل دارد

همه دیدند که او عاشق

                              ولی بی اثر، که فرهاد هم دل دارد

همه خواندند قصه شیرین را

                              شور عشق، که فرهاد هم دل دارد

همه گفتند خسرو و شیرین

                        نی فرهاد و شیرین، که فرهاد هم دل دارد

آخرم فرهاد عاشقش شد

                      ولی شیرین نمی دانست، که فرهاد هم دل دارد

برفت به پیش خسرو

                     دریغا!!! که فرهاد هم دل دارد

عاقبت خسرویی شیرین را برد

                      و ای، آه!!! که فرهاد هم دل دارد

چه کنم از فریاد

                       چه بگویم فرهاد؟! که فرهاد هم دل دارد

همه دیدند او را

                     رسم عشق هو را، که فرهاد هم دل دارد

اما فرهاد بر سر کوه با فریاد

                       گفت؛ که فرهاد هم دل دارد

کند و کاو و کندن کوه

                   عاقبت بوئیدن هو، که فرهاد هم دل دارد

رسیدن به رخش،

                 نشستن در برش، که فرهاد هم دل دارد

ندید فرهاد روز خوش اما

       در کنار عاشقان می کرد بلوا، که فرهاد هم دل دارد

عاقبت دید که اینجا

        توی این دنیای وانفسا،

                 کسی نمی خواهد بداند، که فرهاد هم دل دارد

سرانجام با فریاد

           بر سر کوه، گفت فرهاد،

                        تا بدانند مردم، که فرهاد هم دل دارد