تبلیغات
دوستانه - گلایه
یکشنبه 11 بهمن 1388

گلایه

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عارفانه ،

چرا دنیا به دنبال تلافی ست

چرا من با من و تو بی خیالیست

مگر دنیا نشان عاشقان نیست

چرا عاشق در این دنیا کسی نیست

خدا یا تو مگر معشوق نبودی

چرا در عاشقانت رمقی نیست

خدایا این دل و این پرواز عشق است

که هیچگاه از من و تو خبری نیست

به هر که گفته ام عاشق شو ای دل

همه گفتن در این ره ثمری نیست

چرا یا رب همه نالان و پیرند

چرا در راه تو هیچ سفری نیست

به یاران گفته ام با من ، نه من ، تو

ولی بی یار بودن فرجی نیست

خدایا دانم از آن که تو باشی

برایت گر که عاشق هم نباشد اثری نیست

خدایا پس چرا با من چنین است

که در راه تو بودم مددی نیست

چرا هر شب که با تو ناله کردم

جوابی تو ندادی خبری نیست

خدایا هر چه کردم هر چه گفتم

توبه کردم ، توبه کردم، بخششی نیست؟

ولی باز هم بگویم ای که با من

همه روز و همه شب همرهی نیست

خدایا در نهایت در دل من

کلام ماندگاری جز علی نیست