تبلیغات
دوستانه - «دادند و رفتند»
سه شنبه 13 بهمن 1388

«دادند و رفتند»

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عارفانه ،

سیاه پوشان، ریا کردند و رفتند

دل دیوانه را شفا دادند و رفتند

همه دنبال عشقند و میانه

دل دیوانه را وفا دادند و رفتند

همه گفتند که در دامان عشقیم

جفا جای وفا دادند و رفتند

سزاوازیم همه دیوانه باشیم

که عشقی در ریا دادند و رفتند

نباشیم ما همه دیوانه باشیم

که جان را بی صفا دادند و رفتند

بیارایم جهان را از بر تو

که جان را عاشقا دادند و رفتند

چرا بیچاره گشتیم ما سراسر

نشان دل به سرما دادند و رفتند

همه گویند که ای دیوانه ، عاشق

چرا وعده به فردا دادند و رفتند

نمی دانم چرا با من چنین شد

که عشقم را بر خطا دادند و رفتند