تبلیغات
دوستانه - امید
جمعه 16 بهمن 1388

امید

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،دوستانه ،

شاید امروز پرواز كنم

                        به عالم خیال

چه می گویم!!!

                  می مانم ،

                                  در طلب پرواز

می خوانم از روزهایی كه پُر از آواز است  

                                           از دلی كه تنهایی را احساس می كند

از هوایی كه در ریه هایم استشمام می كنم

می خندم ، به تنهایی خودم

                              می خندم به رویای خودم

                                           و می دانم عاقبت این نیز می گذرد......