تبلیغات
دوستانه - حرف دل
پنجشنبه 22 بهمن 1388

حرف دل

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

راه عشق كه با همه یكی نمی شه

دل من كه بی تو عاشق نمی شه

تو بدون ، كه دلمو عاشق كردی

توی راه عشق منو صادق كردی

رفتی و تنها موندم با شعرام

حرف من همین میشه ای بی مرام

نمی دونم حرفها از كجا باید بیاد

حرف دل یا كه از عقلم میاد

من كه با دل هر چه بوده گفته ام

گفته ام كه در رَهم عاشق منم

پس چرا از عشقمون غافل شدم

رفتی و ، من هم فراموشت شدم

حرف دل كه از دله نه از زبان

حرف دل را بپذیر و تو بدان

در لوای عاشقی گُم گشته ام

با ندای عاشقان دَم بسته ام   

تو مرا بسپار به روزهای دور

كه دگر نامم بَرند با نام گور

دست و دلباز گشته ام این آخری

در ره عشق و عاشق بَری

دست بردار از این حرفهای زور

حرف دل را بپذیر ای نا صبور

حرف دل آن است كه ما با هم شویم

پس چرا تَرسیم كه ناگه گُم شویم

حرف دل آن است كه تو مال منی

مگر آنكه تو نخواهی آن شوی

حرف دل آن است كه در ره كم نیار

با دل و عشق بنشین بی سوار

حرف دل آن است كه گر خسته شدی

یا كه از عشقت رو بسته شدی

رو رو كه ما ،قفلِ زندان نیستیم

عاشقیم و ما همینیم، آن نیستیم

حرف دل آن است كه در راه زمین

دست برداریم و برگردیم به دین

حرف دل آن است كه ما هم عاشقیم

عشق پاك و عاشقانه صادقیم

حرف دل آن است ،خواهم یك كلام

گر كه با ما یك دلی گو،وسلام