تبلیغات
دوستانه - رها
یکشنبه 16 مرداد 1384

رها

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :عاشقانه ،

 

رها جان

         تو خود

                 خوب می دانی

                                    که همیشه گفته ام

                                                              حال ما خوب است

                                                                                     ولی تو باور نکن

                    اما اینبار می گویم

                                          حال ما خوب است

                                                                      و تو نیز باور کن

    رها جان

                یک ماهی ست

                                      زندگانی

                                                  دریچه ای تازه باز کرده

                                    که انگار

                                                 من دوباره متولد شده ام

  رها جان

               آنقدر

                      وضعم خوب است

                                                که یک ماشین خریدم

                                                           و پدرم که همیشه با من است

  رها جان

           می خواهم

                            یک اعتراف کنم

        من برای او

                              داستان زیاد می گفتم

                                                        داستانهای خیالی

                          مثلا دعوای من و پدرم

                                                            دعوایی که وجود نداشت

   من همیشه با پدرم بوده ام

                                        و تو خوب می دانی

                                                                      اما

                                                                           اینبار

                                                                                پدرم می خواهد

                                              تمام امور زندگیش را

                                                              تماماً و کاملاً به من بسپارد

                                                                                            و من

                                                                                                  هنوز همانم

                                                                                                               فرهاد

                        اما برای او

                                    همیشه این موارد

                                                           را نمی گفتم

                                                                       و یا بر عکس می گفتم

                   می گفتم

                                 من هیچی ندارم

                                                   که من تنهایم

                                                          که من بی کسم

                                                                   شاید می خواستم

                                                                                                  او

                                                                                                   فقط به من تکیه کند

                                                                                                   فقط به من

                             اما در واقع

                                        من همیشه و همه جا

                                                            پدرم را داشته ام

                                                                                    در تمام مراحل

                                                                         چیزی که او هرگز نمی دانست

               و حتی لحظه جدایی

                                  که به من گفت

                                               پدرت اشتباه می کند

                                                                                هیهات!!!

                                                                                من با پدرم زنده ام

                                                                                    و او با من است

                                                                                                مثل همیشه

 رها جان

         روزهاست که می خواهم

                                           برایت بگویم

                                                          فریاد بزنم

                                                                    اما مجال ندارم

                                                                                     و می دانم

                                                                                                      که

                                                                                                       در این

                                                                                                             دنیا

                                                        عشق دگر معنا ندارد

                                                                      که دگر بیهوده است

                                                                               اما من هنوزم هستم

                    من همانم فرهاد

                                       من بها پرداختم

                                                           از اول بدتر

           پس بازم می گویم

                          روزگارمان خوب است

                                                    و تو نیز باورکن